Update 4 december 2020

Mondkapjesplicht

Per 1 december moet iedereen verplicht een mondkapje dragen. Geldt dat ook voor mensen met een beperking of ziekte?

Vanaf 1 december moet iedereen verplicht een mondkapje dragen in openbare gebouwen. Bijvoorbeeld in winkels, stations, luchthavens of de bibliotheek. Dit geldt in principe ook voor mensen met een ziekte of beperking.

Let op: Huisartsen kunnen geen verklaring afgeven of iemand tot de uitzondering behoort.

Uitzonderingen

Kan je vanwege je zichtbare of onzichtbare beperking of ziekte geen mondkapje dragen? Dat is bijvoorbeeld wanneer je:

 • Niet in staat bent een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening in je gezicht.
 • Door het dragen van een mondkapje last krijgt van je gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening.
 • Wanneer je erg in de war raakt door het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld als je een verstandelijke beperking of psychische aandoening hebt. Ook jouw begeleiders hoeven dan geen mondkapje te dragen.
 • Doof of slechthorend bent en je moet kunnen liplezen. Dat geldt voor jou maar ook voor de ander die jou spreekt of helpt.

Hoe kan ik laten zien dat ik een uitzondering ben?

De politie, boa’s maar ook personeel van een winkel, bus of trein kunnen vragen waarom je geen mondkapje draagt. Je moet dan laten zien dat de regel niet voor jou geldt. Dat kan je doen door:

 • Het dragen van een faceshield (spatscherm). Hieruit blijkt dat je geen mondkapje kan dragen door jouw ziekte of beperking.
 • Een kaartje te laten zien waardoor duidelijk wordt dat jij een uitzondering bent. Zie informatie bij ‘Kaartje als extra ondersteuning’.
 • Een bewijs waarop staat dat je in behandeling bent bij een (huis)arts of zorgorganisatie. Bijvoorbeeld een verwijsbrief die je al in je bezit hebt. Of een bewijs van een afspraak bij een arts. Let op: het gaat niet om een officiële medische verklaring. Die mag een arts niet over zijn patiënt afgeven. 
 • Een verklaring te laten zien van jouw begeleider of naaste waarom jij geen mondkapje kan dragen. Met naam en telefoonnummer zodat deze gebeld kan worden.
 • Jouw hulpmiddel of medicijnen te laten zien.
 • Iets anders tonen waaruit blijkt dat je geen mondkapje kan dragen.

Kaartje als extra ondersteuning

Het kan handig zijn om een extra bewijsmiddel bij je te hebben. Hiervoor heeft de overheid samen met cliëntenorganisaties een kaartje gemaakt. Daarop staat dat je onder de uitzondering van de mondkapjes-plicht valt. Dit kaartje kan je als eerste laten zien aan een handhaver of controleur.

Aan het kaartje kun je extra informatie toevoegen. Bijvoorbeeld:

 • de reden van geen mondkapje (in het kort)
 • naam en telefoonnummer van jouw behandelaar of van een naaste
 • stempel of sticker van jouw zorginstelling

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de uitzondering van de mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte.

Het kaartje kan je zelf printen.

 • Download het kaartje hier.

Voor meer informatie raadpleeg Leven in coronatijd als je risico loopt | Vilans

 

Update 5 oktober 2020

Beste Patiënt,

Helaas stijgt het aantal gevallen van corona weer en zijn wij genoodzaakt om weer een strenger deurbeleid te hanteren.  

Wij willen u vragen om onze regels zoveel mogelijk te respecteren.

 

* U wordt gevraagd NIET onaangekondigd naar de praktijk te komen. U dient eerst telefonisch

contact op te nemen met de assistentes. ZONDER afspraak kunnen wij u niet binnen laten in onze

praktijk.

* Heeft u klachten, bel de praktijk en verplaats uw afspraak!

* Respecteer alstublieft de 1,5-regel!

* U dient aan te bellen. De deur wordt voor u open gedaan.

* Er wordt voldoende tijd gereserveerd tussen u en de eerstvolgende patiënt na u.

* Kom zoveel mogelijk ALLEEN! Tenzij dit niet anders kan (oa kinderen).

 

Voor vragen met betrekking tot het Corona-virus kunt u contact opnemen met:

* RIVM: 0800-1351

* GGD-Zeeland: 0113-249 480 (van 8.30 tot 18.00 uur)

* Of te kijken op de website van het RIVM: www.rivm.nl

Of te kijken op de website van thuisarts: www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

 

We hopen met deze maatregelen in de huidige situatie gepaste zorg op maat te kunnen blijven leveren. We hebben hiervoor uw hulp nodig. Onze dank hiervoor!

 

We zullen u informeren wanneer wij door wijzigingen in de situatie de zorg binnen onze praktijk verder moeten aanpassen. We wensen u veel sterkte toe in deze roerige tijd.

Update 6-7-2020

Beste Patiënt,

De corona is enigszins onder controle, maar om dit onder controle te houden, willen wij vragen om onze regels zoveel mogelijk te respecteren.

* Respecteer alstublieft de 1,5-regel!

* Er wordt voldoende tijd gereserveerd tussen u en de eerstvolgende patiënt na u.

* U wordt gevraagd niet onaangekondigd naar de praktijk te komen. U dient eerst telefonisch

contact op te nemen met de assistenten. Zonder afspraak kunnen wij u niet binnen laten in onze

praktijk.

* Patiënten die aan de balie komen zonder afspraak worden gevraagd terug naar huis te gaan en

alsnog telefonisch contact op te nemen met de praktijk. (Ook de huisartsenpost hanteert

momenteel deze regel)

* U wordt gevraagd om geen begeleiding mee te nemen naar het spreekuur, tenzij dit niet anders

kan (oa kinderen).

* De spreekuren voor Diabetes, COPD, Astma, hart-vaatziekten (bij de Praktijkondersteuner Angelique Helmers -

Campen) worden terug opgestart. U wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

* De spreekuren van de Praktijkondersteuner-GGZ (Jeanine de Bakker) zijn ook alweer opgestart.

 

Voor vragen met betrekking tot het Corona-virus kunt u contact opnemen met:

* RIVM: 0800-1351

* GGD-Zeeland: 0113-249 480 (van 8.30 tot 18.00 uur)

* Of te kijken op de website van het RIVM: www.rivm.nl

Of te kijken op de website van thuisarts: www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

 

We hopen met deze maatregelen in de huidige situatie gepaste zorg op maat te kunnen blijven leveren. We hebben hiervoor uw hulp nodig. Onze dank hiervoor!

 

We zullen u informeren wanneer wij door wijzigingen in de situatie de zorg binnen onze praktijk verder moeten aanpassen. We wensen u veel sterkte toe in deze roerige tijd.

Wat te doen met vragen over ziekte en gezondheid die niet gaan over het coronavirus?

Ook tijdens de coronacrisis is uw huisarts bereikbaar voor vragen of klachten waarover u zich ongerust maakt. Contact opnemen met onze praktijk kan via de telefoon. Het is niet mogelijk om direct naar de praktijk te komen.

De doktersassistente en/of de huisarts bekijkt dan samen met u wat in uw situatie het beste is om te doen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

17 april 2020

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost en SEH (Spoedeisende hulp)

Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.

Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

 

Persoonlijke keuze vastleggen

Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

• U vertelt uw keuze aan onze huisartsenpraktijk of

• U geeft onze huisartsenpraktijk een ingevuld toestemmingsformulier of

• U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming

 

Meer informatie

U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.

Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.

Realisatie: Pluym ICT