Bent U zorgverlener of heeft U reeds een corona vaccinatie gehad via uw werkgever meldt dit bij de assistente. Zodat wij hier met onze oproepstrategie rekening mee kunnen houden.

Vaccinatie met AstraZeneca weer opgestart

Het ministerie van VWS heeft  bekendgemaakt(externe link) dat de vaccinaties met AstraZeneca weer mogen worden voortgezet. Het besluit van VWS volgt op de beoordeling van het Europese medicijnagentschap EMA. Zij hebben de meldingen onderzocht en gemeld dat(externe link):

  • zij beoordeelt dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin zwaar opwegen tegen de risico’s van een mogelijke link van het vaccin met zeldzame vormen van trombose.
  • er een samenhang zou kunnen zijn tussen het vaccin en deze zeldzame vormen, maar dat dat nog niet is aangetoond.
  • dat het vaccin niet een groter risico geeft op bloedproppen (trombose) in algemene zin.
  • er geen bewijs is dat er een probleem is met specifieke batches of productielocaties van het vaccin. 

Vaccinatie tegen COVID-19 gepauzeerd

De vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca is van 15 t/m 28 maart stilgelegd door het ministerie van VWS. In het buitenland hebben een aantal personen na vaccinatie klachten zoals trombose gemeld. Het is op dit moment niet duidelijk of dit door het AstraZeneca-vaccin komt. Dit wordt in de komende twee weken nader onderzocht in Europa.  
Het AstraZeneca-vaccin is in de afgelopen weken geprikt bij mensen geboren in 1956, 1957, 1958, mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), mensen met het syndroom van Down die thuis wonen en bij zorgverleners. Behoort u tot deze groep en bent u in de afgelopen weken met dit vaccin geprikt, dan heeft u mogelijk vragen:

Ik ben met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd, wat moet ik nu doen?
Als u geprikt bent met het AstraZeneca-vaccin en heeft u geen klachten gehad, dan is er geen reden tot zorg. Alleen als u kort geleden geprikt bent en u krijgt na drie dagen (weer) ziekteverschijnselen met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid, dan luidt het advies om direct contact op te nemen met uw huisarts.

Ik ben nu 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Wat betekent dit voor mijn 2e prik?
Tussen de twee vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca zit 12 weken. Een 2e prik met hetzelfde vaccin wordt geadviseerd. De eerste vaccins van AstraZeneca zijn in Nederland op 12 februari 2021 toegediend. Voor het moment van de tweede prik zal er meer duidelijkheid zijn. 
 

Heeft u nog vragen over dit besluit? U vindt meer informatie op www.corovaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).

 

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?  In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.  Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

Vaccinatie in onze praktijk is gestart in week 7

Volgende vaccinatiegroep start in week 9

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie door de huisarts op dit moment alleen is voor:

  • mensen geboren in 1956 en 1957
  • 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:
  1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 - 64 jaar)
  2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 - 64 jaar)

Bovenstaande groep is afgelopen woensdag 17 februari 2021 voor hun eerste vaccinatie geweest. De tweede vaccinatie zal plaatsvinden op dinsdag 4 mei. Mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben gehad en u behoord tot één van bovenstaande groepen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.

De eerstvolgende groep die nu is opgeroepen zijn patiënten geboren in 1958Al deze bij ons bekende patiënten uit deze groep ontvangen uiterlijk 2 maart 2021 een uitnodiging voor hun vaccinatie. Alleen wanneer u tot deze groep behoort en op 3 maart 2021 nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk. Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. Samen krijgen we corona eronder.

 

Met vriendelijke groet, 
De medewerkers van Huisartsenpraktijk Helmers

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. 
Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

Patiënten met geboortejaar 1958

Geachte Patiënt,

U ontvangt in de loop van deze week uw uitnodiging voor het AstraZeneca-vaccin.
De 1e vaccinatie zal plaatsvinden op: VRIJDAG 5 MAART 2021 op de praktijk.
De 2e vaccinatie zal plaatsvinden op DINSDAG 4 MEI 2021 in D'n Binnendeur, Pastoor Smuldersstraat 1A te Kloosterzande. 

De tijd waarop u aanwezig moet zijn, staat op uw oproepkaart.
Gelieve deze mee nemen en niet meer dan 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn!

Heeft u een uitnodiging via uw werkgever gekregen? Gelieve de praktijk hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij u kunnen afmelden in ons systeem.

Met vriendelijke groet,
De medewerkers van praktijk Helmers

 

Heeft u vragen?

Voor vragen over Corona kunt u bellen naar 0800 1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).
Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.

Realisatie: Pluym ICT