Afspraken maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur van onze huisarts wordt gehouden op de volgende werkdagen: maandag-, woensdag-, donderdag-  en vrijdagochtend tussen 8 en 10 uur. Dinsdagochtend is er beperkt spreekuur. Maandag- tot en met donderdagmiddag is er spreekuur vanaf 13.50 uur. Op vrijdagmiddag is er geen spreekuur. Dit is alleen voor spoedgevallen. Is er een spoedgeval neem dan contact op met onze assistente.

Het spreekuur van onze Praktijk Ondersteuner, mevrouw Helmers, wordt gehouden op dinsdag-  en woensdagochtend. Onze praktijkondersteuner ( POH ) begeleidt u bij het omgaan met uw chronische aandoening (COPD, Astma, Hart- en vaatziekten en diabetes) in uw dagelijkse leven. Zij voert de controles uit, geeft u persoonlijke begeleiding en ondersteuning om uw ziekte goed onder controle te krijgen en te houden.

Het spreekuur van onze Praktijkondersteuner GGZ, mevrouw Jeanine de Bakker, wordt gehouden op donderdagochtend. Onze praktijkondersteuner GGZ begeleidt u bij het omgaan van uw psychische problemen.

Het assistentespreekuur is dagelijks tussen 11.30 - 12.00 uur. Dit spreekuur is bestemd voor het geven van injecties, het uitspuiten van oren en het controleren van urine.

Voor al deze spreekuren moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt voor alle afspraken onze assistente bellen op werkdagen tussen 8.30 - 11.30 uur  en tussen 13.30 en 15 uur. Na 15.00 uur is onze assistente alleen bereikbaar voor spoedgevallen ! Met spoedgevallen bedoelen met acute zaken die niet kunnen  wachten tot een volgende werkdag. Bij het maken van een afspraak kan onze assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Onze assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. 

 

laatste wijziging dd.08.11.2021

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit aan bij het maken van de afspraak. Dan houden wij er rekening mee in onze agenda.

Realisatie: Pluym ICT