Afspraken maken

Spreekuur op afspraak

 

 

Het spreekuur van de huisarts wordt gehouden op de volgende werkdagen.  Maandag, woensdag, donderdag  en vrijdagochtend tussen 8  en 10 uur.

Dinsdagochtend beperkt spreekuur.

Maandag tot en met donderdag middag vanaf 13.50 uur.

Vanaf 1.6.2015 is er op vrijdagmiddag  geen spreekuur, maar voor spoed-gevallen is er een huisarts in de regio beschikbaar, bel hiervoor met de assistente

Het spreekuur van de Praktijk Ondersteuner, Conny Roels wordt gehouden op maandag - dinsdag ochtend en op vrijdag voor-  en namiddag.

De praktijkondersteuner ( POH ) begeleidt u bij het omgaan met uw chronische aandoening in uw dagelijkse leven.Zij voert controles uit en geeft u persoonlijke begeleiding en ondersteuning om uw ziekte goed onder controle te krijgen of te houden.

Het assistente spreekuur : dagelijks tussen 11.30 - 12 uur. Dit spreekuur is bestemd voor het geven van injecties, het uitspuiten van oren en het controleren van urine.

Voor al deze spreekuren moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor alle afspraken de assistente bellen op werkdagen tussen 8.30 –- 11.30 uur  en tussen 13.30 en 15 uur

Na 15.00 uur is de assistente alleen bereikbaar voor spoedgevallen !!!!

Met spoedgevallen bedoelen met acute zaken die niet kunnen  wachten tot een volgende werkdag.

Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. 

 

laatste wijziging dd.1.9.2018

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Realisatie: Pluym ICT